Hvad er numerologi?

Ja, det er jo der, jeg egentlig starter, når jeg skal fortælle, hvad det er, jeg har uddannet mig indenfor – hvad er numerologi? Numerologi er viden om tal, og det er en videnskab, der er mundtligt overleveret gennem flere tusinde år. Det er en videnskab om de vibrationer, der er omkring os. Det er også en måde, man kan forstå verden på. For mig personligt er numerologi et håndværk og et værktøj, der gør mig i stand til at forstå mennesker på et dybt spirituelt plan. Et værktøj der gør mig i stand til at forstå ords betydning. Et værktøj der gør mig i stand til at forstå dage, måneder, år. Det er en viden, der er et nyttigt værktøj i min hverdag. Læs mere om hvad numerologi er og kan gøre for dig herunder.

 

Alt det tekniske

Hvad er numerologi? Numerologien er forankret i vibrationer. Alt her i universet udsender vibrationer/er vibrationer – det vil selv naturvidenskabelige forskere give ret i. I numerologien arbejder vi med tal, og tallene omtales som en vibration. Tallet 1 er én vibration, og tallet 11 er en anden – selvom det består af to 1-taller. Der findes ni grundlæggende vibrationer, hvilke er tallene 1 – 9. Alle andre tal/vibrationer kan reduceres til et tal mellem 1 og 9. Tal over ni vil derfor være sammensatte vibrationer, hvor flere af de grundlæggende vibrationer spiller sammen og danner en unik vibration, der dog vil være under størst indflydelse af det sammensatte tals tværsumsvibration. Fx tallet 11, der er sammensat af to 1-taller, har tværsumsvibration 2, fordi 1+1=2. Når man finder tværsumsvibrationen i et sammensat tal, adderes de enkelte tal, og således findes tværsummen. Det er ligegyldigt, hvor stort tallet er, så vil det altid ende i et tal mellem 1-9. Lad mig vise dig et eksempel! 17.264 vil have tværsumsvibrationen 2, fordi = 1 + 7 + 2 + 6 + 4 = 20, og når det adderes igen: 2 + 0 = 2.

Når en vibration skrives, vil man først skrive hele tallet, hvorefter man vil lave en skråstreg og skrive tværsumsvibrationen. En talvibration vil derfor se således ud: 17264/2

Det kan godt blive lidt talnørderi-agtigt, og du behøver egentlig ikke forstå matematikken bag, men eksemplet er blot for at vise nysgerrige sjæle, hvordan tallene udregnes.

At omregne talvibrationer 

Tal er jo lette at “omregne” til talvibrationer, fordi tal jo allerede er tal. Men hvad så med bogstaver? Hvert bogstav har en talværdi, der er angivet ud fra bogstavets vibrationsfrekvens.

På den måde kan bogstaverne i et navn omregnes til tal, og disse tal adderes sammen, hvorefter tværsumsvibrationen findes. Lad os tage endnu et eksempel – mit navn Laura:

L = 3

A = 1

U = 6

R = 2

A = 1

derfor giver L+A+U+R+A = 3 + 1 + 6 + 2 + 1 = 13

og igen skal tværsumsvibrationen findes 1+3=4.

Vibrationen for Laura er derfor 13/4.

Om tal og vibrationer

 

Enhver vibration er unik og indeholder nogle unikke egenskaber. Derfor er 13/4 ikke det samme som 31/4, og 24/6 er ikke det samme som 42/6. Hver vibration fortæller noget om den/det, der bærer vibrationen. Vibrationen i Laura, 13/4, fortæller derfor noget helt unikt, om den som bærer navnet Laura. Ligeledes bærer et menneskes fødselsdag en række helt unikke egenskaber, der sammen med navnenes vibrationer, giver et dybt (og til tider skræmmende dybt) indblik i det enkelte menneske.

Nogle vibrationer er stærkere end andre, nogle vibrationer er milde, nogle er kunstneriske, nogle er gode ledere, nogle er gode administratorer og sådan fortsætter det. Man kan altså “læse” mennesker igennem numerologien og således få et indblik i, hvem de er, og hvilke egenskaber de har med sig. Og vibrationerne viser både ens positive egenskaber samt de sider af et menneske, der måske kræver ekstra energi at holde styr på.

Derfor vælger nogle at skifte navn, så de kan få vibrationer, der fremhæver deres medfødte egenskaber – der er angivet i din fødselsdag.

Numerologiske sessioner

Numerologi kan bruges både personligt og i din forretning. Nedenfor kan du se mine numerologiske ydelser: 

Daniel, personlig session

“Jeg troede sgu, at det der numerologi var hokus-pokus. Men efter Laura havde brugt nogle minutter, kunne hun sige mere om mig, end mange af mine tætteste venner kan!” 

Læs flere anmeldelser her 

Vil du se mere?

Numerologi
Coaching

Her holder jeg til

København NV

Følg mig her

Send mig en besked

Samtykkeerklæring